มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว" นำโดยอาจารย์สุพร ฤทธิภักดี เป็นวิทยากร ร่วมด้วยผู้นำชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาคุณค่าปาล์มน้ำมัน เพื่อมีพลังงานทางเลือก เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มเเข็ง ยั่งยืน เพื่อถ่ายทอด เรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์วิจัย ทดสอบ เครื่องยนต์ดีเซลยูโร 5 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อสืบสาน รัชกาลที่ 9
ณ โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ