มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์

        นายอนุพงศ์ ปัจฉิมทิศ  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย  เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากพุทธสมาคมแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่18 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชิยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

       พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ครั้งที่ 57 มีเยาวชนได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา,เขตพื้นที่การศึกษาและเครือพุทธสมาคม เข้ารับรางวัลจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา,อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวนร้อยกว่าแห่ง