มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (เพิ่มเติม)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (เพิ่มเติม) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิชาการจัดการ
หลักสูตรวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปิดระบบรับสมัคร​ 2 กรกฎาคม 2564
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับม.6
รอบที่ 4 Direct Admission (เพิ่มเติม)
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.
รอบรับตรงอิสระ 3.6
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ระบบรับสมัครออนไลน์
https://admission.rmutsv.ac.th/
หรือสมัครง่ายๆเพียงสแกน QR Code