มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

รางวัล

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม ประจำปีการศึกษา 2558

          เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม  ได้ดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี นายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอขนอม เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๓๑ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่นักเรียน นั

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์

        นายอนุพงศ์ ปัจฉิมทิศ  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย  เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากพุทธสมาคมแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่18 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชิยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร