มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ:  ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งการซ่อมบำรุงอาคารหอพักนักศึกษา

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งการซ่อมบำรุงอาคารหอพักนักศึกษา

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

ขอเชิญเที่ยวงาน ศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 5 “green tourism” 25 - 26 มกราคม 2561

ขอเชิญเที่ยวงาน
ศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 5 “green tourism”
25 - 26 มกราคม 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พบกับกิจกรรม
25 มกราคม 2561

  • นิทรรศการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแสดงผลงานทางวิชาการ
  • นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
  • การแข่งขันทักษะทางวิชาการของหลักสูตรบัญชี
  • แข่งขันทักษะโต้วาทีในญัตติ “เที่ยวเมืองศิวิไลซ์...หรือจะสู้พงไพรนาวา”
  • ชมสินค้าและการออกร้านต่างๆ

26 มกราคม 2561 

  • พบกับ ครูเชาว์ เขาทะลุ รับฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเชาวรัตน์ รักษาพล ในหัวข้อ “green tourism”
  • การแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละหลักสูตร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 061 175 7568 ,089 652 2103 ,083 592 9434 โทรสาร 075-754-028 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล" สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560

สภาวิศวกรรับรองปริญญา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ถึง 2563 มีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า(ระดับภาคีวิศวกร)

     สภาวิศวกรรับรองปริญญา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ถึง 2563 มีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า(ระดับภาคีวิศวกร)

ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า)

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

       รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

 

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเภท โควตา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

     รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเภท โควตา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการไฟฟ้ารุ่นใหม่ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “ไฟฟ้ารุ่นใหม่ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม” นำคณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนกว่า 30 คน ร่วมทำกิจกรรมอาสาพัฒนาสถานที่ ติดตั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การเก็บขยะและกวาดใบไม้รอบๆลานวัด ให้กับวัดคีรีวง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

     ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ:  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Pages